Smiljanić komerc - Nekretnine

U skladu sa potrebama tržišta nekretnina u Srbiji, SK doo se uključio u izgradnju modernih i energetsko-efikasnih stambenih i poslovnih objekata koji predstavljaju jedinstvene ambijentalne celine, potpuno infrastrukturno opremljene, sa pratećim sadrzajima.